η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Θα σας ενδιέφεραν περισσότερες πληροφορίες για το έργο Therapy 2.0; Το φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο για τηλεφόρτωση σε πολλές γλώσσες.

Γερμανική αφίσα

Σλοβενική αφίσα

Ελληνική έκδοση

Αγγλική έκδοση

Κροατική έκδοση

Πορτογαλική έκδοση

Σλοβενική έκδοση

Γερμανική έκδοση