η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Εφαρμογή Therapy 2.0 για κινητές συσκευές

Η εφαρμογή Therapy 2.0 για κινητές συσκευές υποστηρίζει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό μέσω κινητών συσκευών. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως ένα εικονικό περιβάλλον ενημέρωσης και εκμάθησης, καθώς και ως μέσο διάδοσης και διάχυση του Διαδικτυακού υλικού.

Get it on Google Play