η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Umfrage zu Nutzung und Möglichkeiten der online-Beratung

For our German speaking colleagues the “25. Erfurter Psychotherapiewoche” takes place September 9 – 13, 2017 in Thuringia and will gather German-speaking experts from psychotherapy. The conference focuses on “Personal integrity in a medial world”.

Our Therapy 2.0 project will be presented and discussed by Hans-Jürgen Köttner of media k GmbH, our German project coordinator.

Programme and topics (in German only)