η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Εκπαιδευτικό υλικό Therapy 2.0

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού Therapy 2.0

Οι εκπαιδευτικές ενότητες Therapy 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαθήματα αυτο-εκπαίδευσης ή για διδασκαλία σε σεμινάρια. Οι εννέα ενότητες καλύπτουν όλα τα σχετικά θέματα της ηλεκτρονικής παροχής συμβουλών και της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας: το πλήρες φάσμα των εργαλείων ΤΠΕ, τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα, τις οικονομικές πτυχές, τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες, τις ψυχολογικές πτυχές και τις ικανότητες και το πως να εξασκεί συμβουλευτική, με βάση τις ΤΠΕ, προς αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και ασυνόδευτους ανηλίκους. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοιχτό τόσο όρους πρόσβασης - δεν απαιτείται λογαριασμός για την πρόσβαση και τη λήψη – όσο και όρους χρήσης – διαθέσιμο με άδεια χρήσης Creative Commons v4.0 BY-NC-SA.