Search Results: 9 results found matching your search

Partneri u projektu Therapy 2.0 osmislili su ovu obuku kako bi savjetnicima, savjetovateljima i psihoterapeutima pružili uvid u različite načine primjene online tehnologije u savjetovanju i psihoterapiji. Digitalne intervencije nude razne prednosti savjetnicima, savjetovateljima i psihoterapeutima, ali i klijentima i pacijentima. Ova obuka povećat će razinu vaše svijesti o ovakvim intervencijama i pridonijet će vašim procesima odlučivanja.

Ovi materijali mogu vam poslužiti kao alat za samostalno učenje. Također, možete ih upotrijebiti i kao seminar koji ćete pripremiti sa svojim kolegama.

Imajte na umu, međutim, da online savjetovanje i psihoterapija nije za svakoga. Možda neće odgovarati klijentima koji se ne osjećaju ugodno s tehnologijama. Također, možda neće odgovarati klijentima/pacijentima koji proživljavaju tešku krizu. U pojedinim slučajevima ozbiljnih kriza, inicijalni razgovor putem e-savjetovanja može biti koristan za analizu situacije i odlučivanje o idućim koracima.

Ova obuka podiže razinu svijesti o potencijalima online pristupa savjetovanju i psihoterapiji. Rezultati obuke mogu se odmah primijeniti na savjetovateljsku i psihoterapeutsku praksu.

Za primjere najbolje prakse i detaljne smjernice, molimo vas da posjetite internetsku stranicu projekta Therapy2.0 : www.ecouncelling4youth.eu

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

Ovaj modul namijenjen je stručnjacima, npr. savjetnicima, savjetovateljima i psihoterapeutima. Govori o tome kako ovi stručnjaci u svojoj svakodnevnoj komunikaciji s klijentima mogu koristiti tehnološki-unaprijeđene informacijske alate, poput internetskih stranica i Web 2.0 online elemenata (obrazaca, kalendara, blogova itd.), kao i komunikacijske alate poput video i chat aplikacija i usluga, i to na način koji je siguran u smislu zaštite podataka i privatnosti.

Ovdje se nude i smjernice koje će vam pomoći da pronađete više informacija o ovim pitanjima na internetu.  

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Ovaj modul objašnjava kako nove ciljane skupine – a posebno digitalni urođenici – mogu lakše sudjelovati u procesu savjetovanja i psihoterapije kroz upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Prikazat će na koji se način vanjske prepreke i unutarnje inhibicije mogu prevladati korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Pozabavit će se čestim strahovima savjetnika, savjetovatelja i psihoterapeuta vezano za računalno posredovan odnos s klijentom/pacijentom, s aspekta znanstvenih istraživanja i s aspekta praktičnog iskustva.
 • U zaključku se promovira kombiniran pristup u savjetovanju i psihoterapiji.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Ovaj modul bavi se pravnim aspektima online intervencija.
 • Govori o europskom Akcijskom planu za e-zdravstvo do 2020. i njegovim implikacijama.
 • Ističe činjenicu da europske zemlje u online savjetovanju i psihoterapiji primjenjuju dijelom slične, a dijelom različite pravne okvire.
 • Sudionici/korisnici modula imat će priliku razmotriti različite situacije i njihove prednosti i nedostatke.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Ovaj modul govori o etičkim pitanjima i ispitivanjima efikasnosti u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u savjetovanju i psihoterapiji.
 • Ponudit će neke preporuke iz literature vezano za online kliničku praksu općenito, ali i vezano za neke posebne situacije (npr. krizne intervencije, zakazivanje tehnologije…)
 • Uz osvrt na znanstvena istraživanja i primjere praktičnog iskustva, raspravit će o čestim sumnjama savjetnika, savjetovatelja i psihoterapeuta u računalno posredovan odnos s klijentom, npr., vezano za sigurnost, povjerljivost, manjak verbalne komunikacije te cijenu usluga i plaćanje.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Prva cjelina objašnjava zašto se online intervencije uglavnom plaćaju i u kojim se slučajevima online intervencije mogu pokriti iz zdravstvenog osiguranja.
 • Druga cjelina objašnjava zašto je važno uspostaviti prikladnu politiku plaćanja i navodi načine na koje se pravila plaćanja mogu objasniti klijentima. Uz to, navodi i važne aspekte koje treba uzeti u obzir kad se postavlja cijena online intervencija.
 • Treća cjelina navodi metode plaćanja te opise prednosti i nedostataka svake od tih metoda.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

Ovaj modul govori o tehničkim kompetencijama koje savjetnici, savjetovatelji i psihoterapeuti moraju svladati ako žele nuditi online usluge i ako se u svojoj komunikaciji s klijentima žele služiti alatima kao što su internetske stranice, e-mail, video i glasovni chat i konferencijski sustavi.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Ovaj modul objašnjava trenutačno stanje u standardima online savjetovanja i psihoterapije te navodi minimalne dodatne zahtjeve za kvalifikaciju online savjetnika, savjetovatelja i psihoterapeuta.
 • Naglašava činjenicu da su tekstualne forme savjetovanja i psihoterapije zasad najčešći oblik online komunikacije između terapeuta i klijenta. Također, navodi i zahtjeve vezane za dodatne kompetencije u čitanju i pisanju.
 • Za profesionalno rješavanje pismenih zahtjeva, hermeneutika nudi neke važne uvide.
 • Provođenje teorije u praksu ilustrirano je primjerima takozvanog ‘koncepta četiri filma’.
 • Sudionici/čitatelji ovog modula imat će priliku iskušati ovaj koncept u vježbi

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.

 • Mnogi tražitelji azila, izbjeglice i maloljetnici bez pratnje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja.
 • Ovo može biti ozbiljna prepreka integraciji.
 • Online savjetovanje i psihoterapija predstavlja priliku da se dopre do ovih osoba.
 • Ovaj modul opisuje izazove s kojima se savjetovatelji i psihoterapeuti suočavaju u ovom području.
 • Ovaj modul također navodi kakva su znanja potrebna za online savjetovanje ovih klijenata
 • Opisana je i uloga pametnih telefona u ovakvom savjetovanju.

Pregledajte slide s tog mjesta na mreži.

Skini prezentaciju.