eCOUNSELLING AND THERAPEUTIC INTERACTIONS WITH DIGITAL NATIVES

Announcement of Croatian Multiplier Event: June 15th, 2018 at Clinical Hospital Rijeka

Poštovani,

pozivamo Vas na predavanje i radionicu „Psihoterapija i nove tehnologije“ koji će se održati 15. lipnja 2018. od 13,00 do 18,00 U Centru za psihotraumu na Klinici za psihijatriju Rijeka, KBC Rijeka.

Organizator skupa je Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu.

U sklopu događaja biti će prikazane „Smjernice za psihoterapiju putem novih medija“ i ostali online sadržaji nastali u suradnji osam partnera iz EU zemalja u sklopu Erasmus+ projekta pod nazivom Therapy 2.0 - Counselling and therapeutic interaction with digital natives. Cilj projekta je podizanje razine svjesnosti o mogućnostima informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području savjetovanja i psihoterapije a jedan od ishoda je upravo i praktičan vodič za korištenje tehnologija u psihoterapijskom i savjetovateljskom radu.

Program i poziv: [Program_Psihoterapija i nove tehnologije Rijeka 15.6.](/news/Program_Psihoterapija i nove tehnologije Rijeka 15.6..pdf) (PDF)

Skup će biti bodovan od strane HLK i HPK prema odgovarajućim Pravilnicima. Nije potrebna prijava.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Prof. dr. sc. Tanja Frančišković tanja.franciskovic@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja marinalc@medri.uniri.hr
Dr. sc. Aleksandra Stevanović aleksandras@medri.uniri.hr