E-SAVJETOVANJE I E-PSIHOTERAPIJA ZA ‘DIGITALNE UROĐENIKE’

„Koliku važnost imaju online alati u savjetovateljskom i psihoterapeutskom radu s digitalnim urođenicima?“ U ovom istraživanju sudjelovale su 252 osobe.

Uzorak

 • 252 osobe iz sedam zemalja
 • Oko 80 % ispitanih bilo je ženskog spola
 • Dob trećine ispitanika bila je od 41 do 50 godina
 • Godine iskustva ispitanih kretale su se od 0 do 25
 • Uzorak je činilo oko 50% savjetnika, 42% psihoterapeuta i 20% ostalih

Primjena e-alata

 • E-mail (preko 74 % ispitanih), društvene mreže (30 % ispitanih), video konferencije (27 % ispitanih)
 • Usluge društvenih medija (oko 40 % ispitanih): uglavnom Facebook (86 % ispitanih) i drugo (35 % ispitanih)
 • Najviše ljudi služilo se osobnim računalom (oko 70 % ispitanih)

Prethodna iskustva s e-alatima

 • Više od 50 % ispitanih izrazilo je pozitivno ili vrlo pozitivno mišljenje o e-alatima u savjetovanju i psihoterapiji; 25 % ispitanih nije imalo iskustva u tome
 • Ispitanici koji u svojoj praksi rijetko primjenjuju e-alate kažu da je to zato što im se čine „impersonalnima“ (čak 50 %) ili im „nisu dovoljno sigurni“ (34 %). Dakle, to nije zato što misle da su e-savjetovanje i psihoterapija neučinkoviti!

Očekivane prednosti

 • „Fleksibilnost prostora“ (75 % ispitanih), „fleksibilnost vremena“ (67 % ispitanih), „lakši pristup određenim ciljanim skupinama“ (56 % ispitanih), „pristup novim skupinama ljudi kojima treba pomoć“ (52 % ispitanih)

Očekivani izazovi

 • „Nedostatak neverbalne komunikacije“ (72 % ispitanih), „nije prikladno za sve teme i probleme“ (63 % ispitanih), „mogućnost nesporazuma“ (57 % ispitanih)

Osam najčešćih problema u radu s mladim ljudima

 • Obiteljski problemi (69 %), anksiozni poremećaj (68 %), depresija (55 %), nedostatak vještina za rješavanje sukoba (50 %), komunikacija (49 %), poteškoće u učenju (49 %), zloupotreba alkohola ili droga (42 %), nasilje i internetsko nasilje (40 %) => Teme koje se javljaju u savjetovanju i psihoterapiji

Potrebe i očekivanja projekta Therapy 2.0

 • Očekivane teme: „iskustva kolega“ (72 %), „aspekti privatnosti“ (49 %), „etički aspekti“ (47 %), „komunikacija ovisna o mediju“ (42 %)
 • Iskazana potreba za „skupom informativnih alata dostupnim na internetskoj stranici“ (64%)
 • Interes za sudjelovanjem u edukaciji: da (49%), možda (37%)