E-SAVJETOVANJE I E-PSIHOTERAPIJA ZA ‘DIGITALNE UROĐENIKE’

Želite li saznati više o projektu Therapy 2.0? Preuzmite našu brošuru koja je dostupna na više jezika.

Njemački plakat

Slovenski plakat

Hrvatska verzija

Engleska verzija

Grčka verzija

Slovenska verzija

Portugalska verzija

Njemačka verzija