Search Results: 9 results found matching your search

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Therapy 2.0 με σκοπό να παρουσιάσει σε επαγγελματίες της Συμβουλευτικής και της  Ψυχοθεραπείας τους τρόπους με τους οποίους οι διαδικτυακές τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στο έργο τους. Τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών μέσων σε παρεμβάσεις Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας είναι πολλά και ποικίλα τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους πελάτες/ασθενείς τους. Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επαγγελματίες της Συμβουλευτικής και της  Ψυχοθεραπείας αποκτούν εξοικείωση με τα θέματα αυτά και υποστηρίζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην περίπτωση που  αποφασίσουν να κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων στο έργο τους.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία από μεμονωμένα άτομα  όσο και για την κατάρτιση ομάδων υπό μορφή σεμιναρίων.

Σημειώνεται ότι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου δεν είναι  κατάλληλες για όλους: ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλες για άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή βρίσκονται σε σοβαρή κρίση. Ωστόσο, ακόμη και σε περιπτώσεις που ένα άτομο βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, μια πρώτη συνεδρία η-Συμβουλευτικής μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την εκτίμηση της κατάστασης και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

Η Ενότητα αυτή απευθύνεται σε επαγγελματίες συμβούλους και θεραπευτές, και περιγράφει πώς οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να αξιοποιούν  τις δυνατότητες που προσφέρουν τα τεχνολογικώς υποστηριζόμενα μέσα πληροφόρησης , όπως οι ιστότοποι και τα διαδικτυακά εργαλεία του Web 2.0 (φόρμες, ημερολόγια, blog), και τα τεχνολογικώς υποστηριζόμενα μέσα επικοινωνίας, όπως οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες συνομιλίας μέσω φωνής και βίντεο, προκειμένου να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες διαδικτυακής επικοινωνίας με τους πελάτες τους κατά  τρόπο ασφαλή, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας  όσο και σε αυτό της ασφάλειας δεδομένων. Στην Ενότητα παρατίθενται, επίσης, οδηγίες αναζήτησης περεταίρω στοιχείων στο Διαδίκτυο.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ

 • Στην Ενότητα αυτή επεξηγείται πώς η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διευκολύνει την πρόσβαση νέων ομάδων-στόχων, και, ειδικώς των ψηφιακών γηγενών, σε συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 • Επίσης, αναλύεται πώς η χρήση ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε άρση εξωτερικών εμποδίων πρόσβασης σε σχετικές υπηρεσίες και εσωτερικών αναστολών του πελάτη.
 • Περαιτέρω, συζητούνται συνήθεις ανησυχίες συμβούλων/θεραπευτών για τη σχέση με τον πελάτη στη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή επικοινωνία, με βάση την επιστημονική έρευνα και πράξη.
 • Η Ενότητα καταλήγει προτείνοντας να ακολουθείται μια υβριδική προσέγγιση κατά τις συμβουλευτικές/ ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

 • Η παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζει το στάτους κβο των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις διαδικτυακές συμβουλευτικές/ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 • Αναφέρεται στο ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την η-Υγεία 2020 και τις επιπτώσεις του.
 • Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κοινό νομικό πλαίσιο για τη διαδικτυακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

 • Στην Ενότητα αυτή εξετάζονται ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις καθώς και η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους.
 • Επίσης, παρουσιάζονται ορισμένες γενικές συστάσεις που απαντώνται στη βιβλιογραφία αναφορικά με τη διαδικτυακή κλινική πράξη, καθώς και συστάσεις για ειδικές περιπτώσεις, όπως η διαχείριση κρίσεων και οι δυσλειτουργίες των τεχνολογικών μέσων.
 • Τέλος, συζητώνται υπό το πρίσμα των ευρημάτων της επιστημονικής έρευνας και της επαγγελματικής πράξης συνήθεις ανησυχίες συμβούλων/θεραπευτών για τη σχέση που αναπτύσσεται με τον πελάτη στη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή επικοινωνία, όπως θέματα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, έλλειψης μη-λεκτικής επικοινωνίας και πληρωμών.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

 • Η πρώτη υποενότητα απαντά στο ερώτημα γιατί οι περισσότερες διαδικτυακές παρεμβάσεις προσφέρονται επ’ αμοιβή και πότε το κόστος τους μπορεί να καλυφθεί από ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Η δεύτερη υποενότητα παρουσιάζει θέματα όπως η σημασία της ύπαρξης κατάλληλης πολιτικής πληρωμών από πλευράς του επαγγελματία , τους τρόπους με τους οποίους οι κανόνες πληρωμής μπορούν να γνωστοποιηθούν στους πελάτες και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τον επαγγελματία για τον καθορισμό των χρεώσεων των διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Η τελευταία υποενότητα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους πληρωμής καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα εξετάζονται οι τεχνικές ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο επαγγελματίας της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες και προγράμματα επικοινωνίας, όπως οι ιστότοποι, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι εφαρμογές βίντεο, φωνής, κειμένου και τηλεδιάσκεψης, κατά την επικοινωνία του με πελάτες. 

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

 • Στην παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζονται προσόντα που πρέπει να διαθέτει o επαγγελματίας της Συμβουλευτικής/Ψυχοθεραπείας προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω του Διαδικτύου, και οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που οδηγούν στην πιστοποίηση, στις γερμανόφωνες χώρες.
 • Επίσης, με δεδομένο ότι η πλέον διαδεδομένη μορφή διαδικτυακής παρέμβασης είναι αυτή που επιτελείται μέσω κειμένων, αναλύονται οι σχετικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας.
 • Παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία από την Ερμηνευτική, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να διαχειρίζονται καλύτερα τις παρεμβάσεις μέσω κειμένων.
 • Παρατίθεται σχετική πρόταση της Ερμηνευτικής, αυτή των 4 φίλτρων.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.

 • Αρκετά από τα άτομα που αιτούνται πολιτικό άσυλο ή είναι πρόσφυγες-ασυνόδευτα ανήλικα εμφανίζουν μετατραυματική διαταραχή άγχους.
 • Το γεγονός αυτό συνιστά εμπόδιο στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
 • Οι διαδικτυακές υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο προσέγγισής των ατόμων αυτών.
 • Η παρούσα Θεματική Ενότητα αναλύει τις σχετικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σύμβουλοι και θεραπευτές.
 • Επίσης, παρουσιάζει την απαιτούμενη από τους επαγγελματίες εμπειρία.
 • Τέλος, περιγράφει το ρόλο των έξυπνων κινητών τηλεφώνων στη διαδικασία.

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε τις διαφάνειες από εδώ.