SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Therapy 2.0 Priročnik

Priročnik Therapy 2.0 v prvih poglavjih predstavi komunikacijska orodja in aplikacije generacije spleta 2.0 ter značilnosti računalniško podprte komunikacije v svetovanju in terapiji. V nadaljnih poglavjih seznani s pomembnimi pravnimi, etičnimi in ekonomsko-finančnimi vidiki. Predstavi tudi računalniška znanja, ki jih terapevt/svetovalec potrebuje pri izvajanju spletnih intervencij in možnosti za mobilna svetovanja/terapije namenjene mladoletnim beguncem in migrantom brez spremstva, ki trpijo za posttravmatski stresno motnjo.

Priročnik je dostopen na povezavi: Therapy 2.0 priročnik (slovenski prevod) (PDF)