SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Therapy 2.0 Mobilna aplikacija omogoča dostop do učne platfrome. Tako predstavlja mibilno virtualno učno okolje, ki bo svetovalcu/terapevtu v pomoč pir nadgradnji obstoječe prakse z orodji Web 2.0.

Get it on Google Play