SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Partnerstvo sestavlja multidisciplinarna ekipa predstavnikov organizacij za duševno zdravje in svetovanje in strokovnjakov s področja vzgoje, izobraževanja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter multimedije: