SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Kakšen pomen imajo spletna orodja pri svetovalni in terapevtski interakciji z digitalno generacijo? V raziskavi o projektu Therapy 2.0 je z odgovarjanjem na vprašanja sodelovalo 252 oseb.

Vzorec

 • 252 oseb iz 7 držav
 • Približno 80% ženskega spola
 • 1/3 v starosti med 41 in 50 let
 • Širok razpon števila let izkušenj od 0 do 25
 • Približno 50% svetovalcev, 42% terapevtov, 20% drugo

Uporaba e-orodij

 • Elektronska pošta (več kot 74%), družbeni mediji (30%), video konferenca (27%)
 • Oglaševanje storitev s pomočjo družbenih medijev (približno 40%): pretežno Facebook (86%) in drugi (35%) = spletne strani, LinkedIn
 • Glavna strojna oprema je osebni računalnik (približno 70%)

Izkušnje z e-orodji

 • Več kot 50% vprašanih je izrazilo pozitivno ali zelo pozitivno stališče glede e-orodij pri svetovanju/terapijah, 25% nima izkušenj.
 • V primeru redke uporabe e-orodij leži razlog v tem, da se jim zdi “preveč neosebna” (50%) in “ne dovolj varna” (34%) - in NE zato, ker bi bili mnenja, da svetovanje preko spleta ni učinkovito (12%)!

Zaznane prednosti

 • „Prostorska prilagodljivost“ (75%), „časovna prilagodljivost“ (67%), „lažji dostop za nekatere ciljne skupine“ (56%), „doseganje novih skupin, ki potrebujejo pomoč“ (52%)

Zaznane slabosti

 • „Pomanjkanje neverbalne komunikacije“ (72%), „ni primerno za vse težave/teme“ (63%), „možni nesporazumi“ (57%)

8 najpogostejših problemov pri mladih odraslih

 • Težave v družini (69%), anksioznost (68%), depresija (55%), pomanjkanje spretnosti za razreševanje konfliktov (50%) in komunikacijo (49%), učne težave (49%), zloraba alkohola/drog (42%), ustrahovanje/spletno trpinčenje (40%) => teme s področja tako svetovanja kot tudi zdravljenja

Potrebe in pričakovanja v zvezi s projektom Therapy 2.0

 • Teme: „izkušnje kolegov“ (72%), „vidiki zasebnosti“ (49%), „etični vidiki“ (47%), „komunikacija v odvisnosti od medija“ (42%)
 • Izvedba: “kot zbirka informativnih orodij, objavljenih na spletnem portalu” (64%)
 • Zanimanje za sodelovanje pri usposabljanju: da (49%), mogoče (37%)