SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Preko spletne strani Therapy 2.0 je mogoče dostopati do rezultatov mednarodne primerjalne raziskave, učne platforme, mobilne aplikacije, novic, uporabnih povezav in informativnih publikacij. Več o njih si lahko preberete v nadaljevanju: