SVETOVALNA IN TERAPEVTSKA INTERAKCIJA Z DIGITALNO GENERACIJO

Spletni tečaj Therapy 2.0

Dostopaj do spletnega tečaja Therapy 2.0

Spleti tečaj se lahko uporablja za samoučenje. Devet modulov pokriva najrelevantnejše teme, s katerimi mora biti terapevt/svetovalec seznanjen, v kolikor se odloči za izvajanju spletnih intervencij. Predstavljena so orodja 2.0, ki se lahko uporabljajo v terapiji in svetovanju kot specifika same računalniško podprte komunikacije. V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejše pravni, etični in ekonomsko-finančne vidiki. Sled predstavitev računalniških kompetenc, ki jih mora spletni svetovalec posedovati in možnosti uporabe mobilnih web 2.o orodji za obravnavo mladoletnih beguncev in migrantov brez spremstva, ki trpijo za posttravmatski stresno motnjo.