η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

 • Γερμανία
  - media k GmbH (coordinator):
     Dr. Karin Drda-Kühn / Hans-Jürgen Köttner • therapy2.0@media-k.eu • + 49 7931 99 27 30
  - Institut für Lern-Innovation – University Erlangen-Nürnberg Evelyn Schlenk • Evelyn.Schlenk@ili.fau.de • + 49 9131 856 1111
 • Αυστρία
  - Dr. Wolfgang Eisenreich • office@wissenschaftsinitiative.at • + 43 676 944 5447
 • Σλοβενία
  - Sonja Bercko Eisenreich • sonja.bercko@eu-integra.eu • + 38 659 013 2641
 • Κροατία
  - Dr. Tanja Franciskovic / Dr. Marina Crepulja • tanja.franciskovic@medri.uniri.hr • + 38 591 2000 000
 • Πορτογαλία
  - Dr. Regina Silva • ras@eu.ipp.pt • + 351 222 061 000
 • Ισλανδία
  - Björg Jóna Birgisdóttir • bjorg@lhi.is • + 354 552 4000
 • Ελλάς
  - Παντελής Μπαλαούρας / Κωνσταντίνος Τσιμπάνης • costas@noc.uoa.gr • + 30 210 7275603