η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Δελτία τύπου

Τα δελτία τύπου (newsletters) του έργου είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα και μπορείτε να τα λαμβάνετε μέσω της ακόλουθης διαδικασίας εγγραφής.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου Therapy 2.0, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να λαμβάνουν τα δελτία τύπου του έργου σε κάθε γλώσσα εργασίας των εταίρων. Μπορείτε να ζητήσετε τα δελτία αυτά από τους αντίστοιχους εταίρους - δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ.