η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Ποια η σχέση των διαδικτυακών εργαλείων με τις συμβουλευτικές και θεραπευτικές δράσεις που απευθύνονται σε ψηφιακούς γηγενείς; Στην έρευνα του έργου Therapy 2.0 συμμετείχαν 252 άτομα απαντώντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Το δείγμα

 • 252 άτομα από 7 κράτη
 • Γυναίκες σε ποσοστό 80% περίπου
 • Το 13 ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 41-50 έτη
 • Μεγάλο το εύρος των ετών επαγγελματικής εμπειρίας, από 0-25 έτη
 • Σύμβουλοι σε ποσοστό 50%, θεραπευτές σε ποσοστό 42%, λοιπές κατηγορίες σε ποσοστό 20% περίπου

Χρήση η-εργαλείων

 • e-mail (ποσοστό άνω του 74%), Κοινωνικά Δίκτυα (ποσοστό 30%), Τηλεδιάσκεψη (ποσοστό 27%)
 • Υπηρεσίες προωθούμενες από τα Κοινωνικά Δίκτυα (ποσοστό περίπου 40%) - κυρίως Facebook (ποσοστό 86%), άλλες υπηρεσίες (ποσοστό 35%) - ιστότοπος, LinkedIn
 • Χρήση Η/Υ ως της βασικής υπολογιστικής συσκευής (ποσοστό περίπου 70%)

Εμπειρία με η-εργαλεία

 • Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% χαρακτήρισε την εμπειρία από τη χρήση η-εργαλείων σε δράσεις συμβουλευτικής/θεραπείας ως θετική ή πολύ θετική ενώ ποσοστό 25% δεν διέθετε σχετική εμπειρία.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση η-εργαλείων δεν ήταν συχνή αυτό αποδόθηκε στο ότι φαίνεται να είναι «πολύ απρόσωπη» (ποσοστό 50%) ή «όχι αρκετά ασφαλής» (ποσοστό 34%) και ΟΧΙ επειδή η συμβουλευτική ή/και θεραπεία μέσω του Διαδικτύου δεν είναι αποτελεσματική (ποσοστό 12%)!!

Τα παρατηρούμενα πλεονεκτήματα

 • «Ευελιξία στο χώρο» (ποσοστό 75%), «ευελιξία χρόνου» (ποσοστό 67%), «ευκολότερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους» (ποσοστό 56%), «προσέγγιση καινούργιων ομάδων ατόμων που χρήζουν βοήθειας» (ποσοστό 52%).

Οι παρατηρούμενες προκλήσεις

 • «Έλλειψη μη λεκτικής επικοινωνίας» (ποσοστό 72%), «δεν είναι κατάλληλο για όλα τα προβλήματα/θέματα» (ποσοστό 63%), «υπάρχει πιθανότητα παρανοήσεων» (ποσοστό 57%).

Τα 8 συνήθη προβλήματα των νεαρών ενηλίκων

 • Οικογενειακά προβλήματα (ποσοστό 69%), αγχώδης διαταραχή (ποσοστό 68%), κατάθλιψη (ποσοστό 55%), έλλειψη δεξιοτήτων για την επίλυση διαφορών (ποσοστό 50%) και επικοινωνίας (ποσοστό 49%), μαθησιακές δυσκολίες (ποσοστό 49%), εθισμός σε αλκοόλ/ουσίες (ποσοστό 42%), εκφοβισμός/κυβερνοεκφοβισμός (ποσοστό 40%). (Τα αποτελέσματα προέρχονται από επαγγελματίες της συμβουλευτικής και θεραπευτές).

Ανάγκες και Προσδοκίες στα πλαίσια του έργου Therapy 2.0

 • Βασικά θέματα: «η εμπειρία των συναδέλφων» (ποσοστό 72%), «θέματα ιδιωτικότητας» (ποσοστό 49%), «ηθικά ζητήματα» (ποσοστό 47%), «επικοινωνία εξαρτώμενη από το μέσο» (ποσοστό 42%).
 • Παραδοτέο: «συλλογή ενημερωτικών εργαλείων προσφερόμενων μέσω μιας Διαδικτυακής πύλης» (ποσοστό 64%).
 • Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης: ναι (ποσοστό 49%), ίσως (ποσοστό 37%).