η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Νέα

- July 5, 2018 -

On June 13th, Prof. Artemisa Dores went to the University Institute of Maia to do a Seminar entitled Therapy2.0 - Psychotherapy and Online Counseling, with a duration of 2 hours, to the students of the master’s degree in Clinical and Forensic Psychology even been open to teachers and trainers in areas of Therapy and Counseling. The audience was very receptive and curious about the issue, having raised several questions. This is one of the strategies that the Portuguese team of the Therapy2.0 project (Regina Silva and Artemisa Dores) has implemented for the dissemination of the materials developed during the last year. These are intended to support therapists and counselors who want to know more about the use of information and communication technologies applied to this area.

- July 5, 2018 -

Colloquium Therapy2.0 – Psychotherapy and Counseling Online

On June 9th, the first multiplier event of the Therapy 2.0 project - Counseling and Therapeutic Interactions with Digital Natives was held at School of Health- Polytechnic Institute of Porto in the form of a colloquium entitled *Therapy2.0

  • Psychotherapy and Counseling Online*. The public, mostly professors in the area of Clinical Psychology and Social Services, therapists and counselors, showed great receptivity to the theme, in particular to the information and training materials developed in the project, having made several questions to the speakers.
- June 27, 2018 -

Seminário sob o tema “Therapy2.0 - A Tecnologia como Meio Facilitador da Psicoterapia e Aconselhamento Online​”, 17 de julho 2018, Porto

A equipa portuguesa do projeto Therapy 2.0 - Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives tem a honra de o convidar a assistir ao Seminário sob o tema “Therapy2.0 - A Tecnologia como Meio Facilitador da Psicoterapia e Aconselhamento Online​”, cujo programa figura em anexo e se realizará na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, sita Rua Dr António Bernardino de Almeida, 400 4200-072 Porto.

- June 27, 2018 -

Colóquio sob o tema “Therapy2.0 - Psicoterapia e Aconselhamento Online​”, 12 de julho 2018, Porto

A equipa portuguesa do projeto Therapy 2.0 - Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives tem a honra de o convidar a assistir à Parte 2 do Colóquio sob o tema “Therapy2.0 - Psicoterapia e Aconselhamento Online​”, cujo programa figura em anexo e se realizará na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, sita Rua Dr António Bernardino de Almeida, 400 4200-072 Porto.

- June 22, 2018 -

Tίτλος: Ημερίδα «Συμβουλευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω Διαδικτύου»

Ημερομηνία: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ώρα: 13:30

Τόπος: Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Βασιλ. Σοφίας 72-74, Αθήνα

Περιγραφή: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «ΤHERAPY 2.0: η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς» (eCounselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives).

- June 14, 2018 -

Poštovani,

pozivamo Vas na predavanje i radionicu „Psihoterapija i nove tehnologije“ koji će se održati 15. lipnja 2018. od 13,00 do 18,00 U Centru za psihotraumu na Klinici za psihijatriju Rijeka, KBC Rijeka.

Organizator skupa je Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu.

- June 2, 2018 -

The Portuguese team of the project titled Therapy 2.0 - Counseling and Therapeutic Interactions with Digital Natives has the honor to invite you to attend the Colloquium under the theme “Therapy2.0 - Psychotherapy and Online Counseling”, whose program is attached and will be held at the Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, sita Rua Dr António Bernardino de Almeida, 400 4200-072 Porto

- May 29, 2018 -

Poštovani,

pozivamo Vas na simpozij „Psihoterapija i nove tehnologije“ koji će se održati 1. lipnja 2018. od 13,30 do 18,00 na Klinici za psihijatriju Vrapče.

Organizatori skupa su Medicinski fakultet u Rijeci u suradnji s Institutom za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče.

Na Simpoziju će sudjelovati eminentni stručnjaci iz zemlje i inozemstva.

- May 24, 2018 -

Einladung zu Fachtagung in Deutschland

Das Therapy 2.0 – Team kooperiert mit weiteren Projekten und Facheinrichtungen bei der Konferenz „E-Mental-Health-Implementierung: Die Digitale Revolution in der psychosozialen Versorgung“ am 11. Juni 2018 in Düsseldorf. Therapy 2.0-Partnerin Dipl.-Psych. Evelyn Schlenk (Institut für Lern-Innovation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) wird die Ergebnisse von Therapy 2.0 vorstellen. Am Therapy 2.0-Stand können sich die Teilnehmer/innen ganztägig über Therapy 2.0 und die Ergebnisse informieren – der Leitfaden, die Trainingsmaterialien, gute Beispiele und die Therapy2.0 – App werden dort vorgestellt.

- April 26, 2018 -

The Therapy2.0 Project, funded by the Erasmus+ program, continues to advance and innovate, having already achieved a large proportion of the products and training materials to be developed. These materials will be very important for the future effective implementation of online-therapy and online-counselling services using information and communication technologies.

- April 9, 2018 -

Our Therapy 2.0 team is active in publications, conference participations and in contributions to scientific societies:

- November 6, 2017 -

Our Rijeka meeting was a big step forward to our project objectives! The Therapy2.0 toolbox as well as the guidelines, the learning platform, the app and validation procedures were presented in drafts and discussed in detail.

- July 5, 2017 -
The International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) organises a Scientific Meeting 12 - 14 October 2017 in Berlin, Germany, on information and communication technologies targeting behavioural, psychosocial, health and mental health outcomes. These “Internet Interventions” are broadly inclusive of existing and emerging technologies, including, but not limited to, the web, mobile and wireless devices and applications, digital gaming, virtual reality, remote sensing and robotics. The ISRII 9th Scientific Meeting will have a broad scope focussing on digital technologies to improve health across the lifespan and will cover lifestyle behaviours, management of acute and chronic conditions, and mental health.
- July 5, 2017 -
For our German speaking colleagues the “25. Erfurter Psychotherapiewoche” takes place September 9 – 13, 2017 in Thuringia and will gather German-speaking experts from psychotherapy. The conference focuses on “Personal integrity in a medial world”. Our Therapy 2.0 project will be presented and discussed by Hans-Jürgen Köttner of media k GmbH, our German project coordinator. Programme and topics (in German only)
- May 26, 2017 -

Busy months are waiting for the Therapy 2.0 – partners: Guidelines and Toolbox will be prepared in their drafts until September 2017.

- May 25, 2017 -

Therapy 2.0 experts discussed and agreeds on the outcome of the Online Survey on Experiences, Needs & Expectations of e-tools for counselling and therapy, which Evelyn Schlenk of Institute of Learning Innovation (ILI) implemented.

- March 21, 2017 -

The project Therapy 2.0 aims at supporting the integration of ICT-tools in the processes of counselling and therapy. This is especially important for the target group of ‘digital natives’ (persons at the age of 15-25 years), who are used to deal with online tools and could be reached by the communication tools they use themselves.