η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Στο έργο Therapy 2.0 συμπράττει μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οργανισμούς ψυχικής υγείας και κοινωνικής συμβουλευτικής, ειδικούς του χώρου της εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών καθώς και ειδικούς από των χώρο των ΤΠΕ και των πολυμέσων.